Algemeen

Pollenkorrels zijn de mannelijke zaadcellen die door de bloeiende planten worden gevormd. Ze zijn dus essentiëel voor de geslachtelijke voortplanting, zodat het plantenleven over de hele wereld blijft bestaan via het proces van bestuiving. Een theelepel pollen bevat bij benadering 1200 pellets ofwel 2,5 miljard stuifmeelkorrels, waarvan elk beschikt over al de noodzakelijke stoffen en ingrediënten voor bevruchting en reproductie van de soort. Stuifmeel wordt gemaakt in de antheren van bloemen en in de kegels van coniferen en andere naaktzadigen. Elke pellet die een bij naar de korf brengt bevat circa 2 miljoen korrels stuifmeel. Bijenpollen is een van de rijkste en meest pure voedingsbronnen ooit ontdekt. De opmerkelijke voedingswaarde en medicinale kwaliteiten ervan zijn al eeuwen bekend. Hoe moet men bijenpollenkorrels gebruiken?
Bijenpollenkorrels moet gezien worden als voeding. Het werkt sneller en effectiever wanneer het bij de maaltijd wordt ingenomen, in het bijzonder met fruit, waarbij het tevens een reinigende werking heeft op de darmflora. De vezels uit het fruit versterken de werking van de pollen.
Pollenkorrels
Bestuiving betreft de overdracht van stuifmeel van de antheren van de stamen (meeldraden) op het stigma (stempel) van de stijl met de stamper. De stuifmeelkorrels op de stempel maken een lange uitstulping naar het vruchtbeginsel waar de vrouwelijke eicellen zich bevinden om deze te kunnen bevruchten. De kern met het DNA van de stuifmeelkorrel beweegt door de buis en fuseert uiteindelijk met een eicel. Bij naaktzadigen kan dit proces tot wel 3 jaar in beslag nemen. Een enkele kegel van een naaldboom kan tot wel 6 miljoen pollenkorrels aanmaken terwijl er tot 4 miljoen in de aar van de rogge kunnen worden aangetroffen. Veel planten worden bestoven door de wind, door regen of water-stromen, maar de kleurrijke dan wel geurige bloemen die nectar bevatten over het algemeen worden bestoven door insecten als vliegen, bijen en hommels, wespen, vlinders, kevers en motten. Pollenkorrels Het stuifmeel dat door bijen wordt verzameld is beter van kwaliteit dan wanneer het rechtstreeks van de bloeiende plant wordt genomen. De bijen zijn uitzonderlijk kieskeurig en kiezen de beste korrels uit het aanbod van de bloem. Biologen onderscheiden anemofiel en entomofiel stuifmeel. De anemofiele stuifmeelkorrels geven veelal de bekende allergische reacties en worden niet door bijen verzameld. Juist de entomofiele korrels worden door bijen verzameld vanwege hun hoge voedingswaarde. Hoewel wetenschappelijk (nog) niet goed onderbouwd wordt er ruimschoots melding gemaakt van de succesvolle behandeling van hooikoorts door behandeling met pollenkorrels. Het is duidelijk dat de bijen selectief kiezen voor de korrels die rijk zijn aan nutriënten, met name stikstof-verbindingen. De bijen mengen de stuifmeelkorrels met een kleverige stof uit hun maag, waardoor de pollen als pellets aan hun achterpoten blijft kleven. Dit zijn de ‘pollen mandjes’ waarin het stuifmeel wordt vervoerd naar de korf. Bepaalde bloemen (vooral in het Zuid-Amerikaanse Amazone-gebied) worden bestoven door kleine vogels als de kolibri, parkieten, honingkruipers e.d. Van buideldieren (zoals vleermuizen) en zelfs slakken is waargenomen dat zij voor de bestuiving van bepaalde bloeiende planten kunnen zorgen.
Pollenkorrels die hooikoorts veroorzaken worden niet door de bijen verzameld

Hooikoortspollen

Deze foto toont een aantal pollenkorrels die door de wind worden verspreid voor de bestuiving en dus niet door bijen worden verzameld. Het zijn lichte korrels, en deze zijn verantwoordelijk voor hooikoortsverschijnselen. Het hooikoorts-seizoen begint meestal in maart of april, als de planten en bomen hun eerste pollenkorrels afgeven. Het zijn vooral de pollen van de berk die de hooikoorts-verschijnselen veroorzaken, maar ook die van de es(doorn) en eik. In mei komen de graspollen los en dat geeft meestal de ergste hooikoorts-verschijnselen. De pollen zijn meestal iets van 1,5 en 10 honderste van een milimeter in doorsnede, ofwel te klein om met het ongewapende oog te detecteren.
Voor meer info zie deze referentie.
Bijenpollen kan gezien worden als complete voeding. Het bevat vele ingrediënten die andere producten van dierlijke origine niet bevatten. Geen ander dierlijk product is zo rijk aan eiwitten. De eiwit-inhoud is hoger dan van (rund)vlees, eieren of kaas van vergelijkbaar gewicht. Ongeveer de helft van de eiwitten komt voor in vrije aminozuren, die snel door ons lichaam kunnen worden opgenomen. Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten. Eiwitten komen in ons lichaam voor als bouwstoffen en als actieve stoffen zoals enzymen. Om het idee te bepalen: om een theelepel pollen te verzamelen moet een werkbij een maand lang 8 uur per dag bloemen langsgaan. Pollenkorrels van Forever

Forever Bee Pollen wordt verzameld van bloesem uit hoger gelegen, woestijnachtige gebieden. Dit garandeert een krachtig natuurlijk product. Bijenpollen bevatten veel vitaliserende stoffen. Ze helpen bij vermoeidheid en dragen ertoe bij dat u zich fitter en vitaler voelt. Pollen hebben ook een goede invloed op uw algehele weerstand. Ideaal om o.a. te gebruiken in de zomermaanden als het gehalte pollen in de lucht relatief hoog is.
100 tabletten, 100 % natuurlijk.
N.B. Bevat geen kunstmatige kleur-, smaak- of geurstoffen.

De pollenkorrels die u in de winkel kunt kopen wordt gemaakt door de honingbijen en dient als voedsel voor de jonge bijenlarven. Het wordt beschouwd als een van de meest complete voedingsbronnen van de natuur voor mensen aangezien het nagenoeg alles voor een volledige voeding bevat in de juiste verhoudingen. Pollen die door de bijen worden verzameld zijn rijk aan eiwit (ca 40 %), vrije aminozuren, vitamines waaronder veel B-complexen en foliumzuur.

De gewone honingbij, Apis mellifera
Bij

Bijen en hommels


Wat is het verschil tussen bijen en hommels? Hommels zijn over het algemeen wat groter, dikker, hariger en beter bestand tegen een kouder klimaat. De taxonomie (de wetenschap die zich bezighoudt met indelingen van levende wezens) hanteert niet eens een aparte groep voor hommels, maar deelt ze in bij de vliesvleugelige insecten, verwant aan de bijen. Er zijn twee soorten hommels: (1) de nest- of koloniehommels, maken net als bijen, mieren en andere sociale insecten een groot nest en kennen taakverdeling; (2) de solitaire hommels leven alleen. De eerste categorie komt het meest voor. Wereldwijd komen rond de 250 hommelsoorten voor. Ook hommels leven van nectar dat van de bloemen gehaald wordt. De hommel bezoekt daartoe bij voorkeur twee-jarige planten omdat deze meer nectar produceren.
Volgens de wetten van de aerodynamica zou een hommel niet kunnen vliegen omdat de vleugels relatief te klein zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat hommels een truukje hebben ontwikkeld om de aerodynamica te tarten: zij creëren met hun vleugels extra luchtwervelingen waardoor ze toch in staat zijn om op te stijgen.
In het engels worden wat wij "bijen" noemen aangeduid met "honey-bees" en onze "hommels" vallen onder de algemene naam "bees".
De bijenproducten waar we het over hebben zijn echter afkomstig van de (honing-)bijensoorten.Een veelvoorkomende hommel in ons land: de Bombus terrestris
Hommel
Pollenkorrels of stuifmeelkorrels zijn zeer plant-typisch. Hun kleur en vorm zijn een indicatie voor de plantensoort waar ze van stammen, maar ook van hun specifieke geografische regio. De kleur is over het algemeen onbelangrijk en variëert van goud-geel tot zwart, afhankelijk van de bron. Pollen bevatten veel kleurpigmenten, maar slechts een klein aantal daarvan is door biochemici geïsoleerd. Sommige pigmenten zijn water-oplosbaar en anderen vet-oplosbaar. Dit verklaart de vele verschillende kleuren honing (zoals de amber- en de groen-kleurige varianten). De gele kleur van de bijenwas is een vet-oplosbaar pigment. Pollen zijn de rijkst bekende bron voor vitaminen, mineralen, amino-zuren, hormonen, enzymen en vetten, zo wel als significant hoge hoeveelheden natuurlijke anti-biotica. De meeste van de bekende vitamines in stuifmeel komen voor in de juiste verhouding ten opzichte van elkaar waardoor de waarde zoveel hoger wordt. Pollenkorrels Pollenkorrels bevatten tussen de 5.000 en 9.000 µgram (microgram) actieve carotenoïden, die in het lichaam worden omgezet in vitamine A. De carotenoïden komen alleen voor in de stuifmeelkorrels van bloemen die door insecten worden bestoven en niet in die van de wind-bestuivers. Carotenoïden (of Provitamine A) bevinden zich tussen de lipochromen (xantofyllen) en kunnen aanwezig zijn in hoeveelheden van 50 tot 150 µgr per gram stuifmeel. De hoeveelheid caroteen in de pollen die er het rijkst aan zijn, is 20 keer zoveel als in een vergelijkbare hoeveelheid wortelen, waarmee pollenkorrels een prima bron voor Provitamine A zijn. De carotenoiden zijn meestal gebonden aan de buitenste laag van de pollenkorrel: de sporonine, maar een kleiner deel is gebonden aan eiwitten in de pollen cel. Naast de carotenoiden wordt nog een ander pigment aangetroffen in pollen: de flavinen. Voorts worden ook cytochromen in pollenkorrels aangetroffen.
Pollenkorrels Een gram verse onbewerkte pollenkorrels bevat tussen de 7 en de 15 mg vitamine C, en vitamine E (tocopherol) in spore-hoeveelheden. Hoewel vitamine K niet kan worden aangetoond in mengsels van pollenkorrels, wordt het toch aangetroffen in gefermenteerde pollen, wat in het engels ‘bee bread’ wordt genoemd. Het ontstaan van vitamine K wordt toegeschreven aan de activiteit van bacteriën aanwezig in de honingraatcellen tijdens het proces. Hoewel gewone pollen geleidelijk in kwaliteit achteruit gaat gedurende opslag, behouden gefermenteerde pollen hun versheid en voedingswaarde zelfs nog na meer dan twee jaar. Bijenpollen bevatten wel tot 59 verschillende spore-elementen. Alle mineralen in pollen zijn aanwezig in een snel en makkelijk opneembare vorm.
Afhankelijk van de bloemen waarvan de pollen komen, kan de eiwit samenstelling van de korrels uiteenlopen van 10 tot 35 procent, met 20 procent als het meest aangetroffen gemiddelde. Opmerkelijk genoeg kan dit 40 tot 50 % in de vorm van vrije aminozuren zijn. Alle pollen bevatten exact hetzelfde aantal van 22 aminozuren, alleen de hoeveelheden per aminozuur verschillen per plantensoort. In gedroogde pollen fluctueert het aminozuur aandeel tussen de 10 en 13 % en dit staat gelijk aan 5 tot 7 maal de hoeveelheid aminozuren die worden aangetroffen in een gelijk gewicht vlees, melk, eieren of kaas. Honingbij Ongeveer 35 gram pollen elke dag voorzien in de gemiddelde eiwitbehoefte van ons lichaam. Slechts 25 gram pollen dagelijks gegeten is al genoeg voor een mens om te voorzien in voldoende van elk essentiëel aminozuur. De albumine fractie in bijenpollen bestaat o.m. uit albumine, globuline, guanine, hypoxanthine, lecithine, pepton en xanthine. Pollenkorrels
Het menselijk lichaam kan de eiwitten uit voeding beter en sneller gebruiken als er een grotere sortering aminozuren beschikbaar is. Pollenkorrels Bijenpollen bevat van 10 tot 15 procent natuurlijke suikers, waaronder fructose, glucose, pentose, raffinose en sucrose. Dit zijn in essentie dezelfde simpele natuurlijke suikers die in honing voorkomen. Ze komen voor in makkelijk verteerbare verbindingen. Veel suikers worden voorverteerd door de enzymen in het speeksel van de bij. Pollen kan tot wel 44 procent koolhydraten (suikers en zetmeel) bevatten. Het zetmeel is soms gecombineerd met andere koolhydraten en variëert tussen de 1 en 22 percent.
Het extract aan vetten en oliën uit pollen bedraagt slecht 5 %. In sommige gevallen kan het nivo vetzuren in pollen oplopen tot rond de 5.8 %. Pollenkorrels Voorts bevatten bijenpollen stoffen als lecithine, amines, guanine, zanthine, hypoxanthine, vernine, wassen, harsen, sterolen, polypeptides, DNA, ribose, desoxyribose, hexuraanzuur, plantaardige oliën (gemiddeld 5 %) en diverse groeifactoren. In pollen zijn ook zekere enzymen aanwezig. Enzymen zijn in dit opzicht organische verbindingen die biologische reacties versnellen. De enzymen in pollen spelen een essentiële rol bij het verteringsproces. Pollen helpen tevens bij de juiste vertering van voedsel. De enzymen die in pollen worden aangetroffen zijn o.m.: amylase, katalase, cozymase, dehydrogenase, cytochromen, diaforase, diastase, pectase, fosfatase en lactaat-zuren. Een mengsel van verse pollen kan tussen de 500 en 1000 µgram cozymase per gram bevatten, en dat is zelfs meer dan in gist wordt aangetroffen. En nu we het over gist hebben: de fermentatie (vergisting) van alcohol is van pollen identiek met die van gist.
Een allergie voor pollenkorrels wordt uiterst zeldzaam waargenomen, maar komt wel voor. Bent u van plan met pollenkorrels te beginnen, probeer dan altijd eerst enkele dagen een halve of zelfs een kwart tablet. Treden er geen veranderingen op, dan kunt u gerust de tabletten slikken. Heeft u nog uw bedenkingen, neem een flacon mee naar uw (huis)arts. Forever logo Pollenkorrels zijn een rijke bron van mineralen. Het gaat om calcium, chloor, fosfor, ijzer, kalium, koper, magnesium, mangaan, silicium en zwavel. Stuifmeel bestaat vooral uit eiwitten (7 - 35 %), koolhydraten (15 - 35 %), vetten (2 - 15 %) en water (5 - 40 %) en daarnaast uit mineralen (kalium, magnesium, calcium, ijzer, fosfor, zwavel, mangaan, silicium, koper) en aminozuren. In stuifmeel zijn veel vitamines (B1 (thiamine), B2 (riboflavine), B3 (nicotinamide), B6 (pyridoxide), B8 (biotine), B9 (foliumzuur), B12), nicotinezuur, C (ascorbinezuur), pantoteenzuur, in mindere mate A (retinol), D (ergosterol) E (tocoferol), K (fytomenadion) en rutine) aangetroffen.
De door de bijen verzamelde pollen bevatten alle 8 essentiële aminozuren in hoeveelheden uiteenlopend van 5 tot 7 keer de hoeveelheden aangetroffen in traditionele voeding met veel eiwit. Verhitting van de pollen vernietigt de waardevolle enzymen en de aanwezige vitamine C. Verse pollen bevatten tussen de 3 en 20 procent water. Dit water moet zorgvuldig worden verwijderd door de juiste dehydratatie methoden om de vluchtige elementen te behouden zowel als de algehele integriteit van alle eigenschappen. Pollenkorrels
Pollenkorrels variëren in grootte van ongeveer 5 tot 50 µm en zijn zelden groter dan 100 µm. De pollenkorrels zijn opgebouwd uit drie delen. Het centrum is de cel. Deze wordt omgeven door de cellulose of intine. De buitenkant bestaat uit de exine en kan onderverdeeld worden in twee delen, de endexine en extexine. Meestal is de exine het enige dat bewaard is. De exine is het best bekend en vormt de basis voor een pollenanalyse. (1000 µm = 1 mm) Pollenkorrels Stuifmeel of pollen is ruwweg het plantaardig equivalent van zaadcellen, afkomstig van de meeldraden van bloemen. De stuifmeelcellen worden gemaakt in de helmknop die bovenaan de meeldraad zit. De stuifmeelkorrels zijn de microsporen van de plant. Zoals met de meeste allergieën wordt ook hooikoorts doorgaans langzaam opgebouwd. Meestal manifesteert de allergie zich tussen het 8ste en 25ste jaar. Na een eerste manifestatie komen klachten doorgaans elk jaar terug. De klachten worden minder naarmate men ouder wordt, meestal zijn de klachten na het 40ste levensjaar een stuk minder, en zijn na het 55ste jaar ‘genezen’. Het komt zelden voor dat hooikoorts opkomt bij iemand ouder dan 40 jaar.
Een gram pollen kan wel tot 17 milligram rutine bevatten. Pollen opgeslagen in de bijenkorf kan tot 13 procent rutine bevatten. De rijkst bekende bron van rutine is boekweit. Rutine is een complexe organische verbinding die behoort tot de flavonoïden. Het beschermt tegen celbeschadiging door vrije ijzer-ionen te binden voor deze associëren met waterstofperoxide, waarbij een schadelijk reactief radikaal vrij zou zijn gekomen. Dit is een duidelijke, sterke anti-oxidant werking waardoor bloedklontering en zelfs ontstekingen worden geremd. Bijenpollen bevatten ook zeer actieve antibiotica die direct schadelijke ziekteverwekkende bacteriën vernietigen. Naar samenstelling staat pollen op eenzame hoogte, nog boven zowel honing als royal jelly. De samenstelling is verglijkbaar met royal jelly, maar in pollen is deze stabieler. De algehele stabiliteit van bijenpollen biedt meer voordelen wanneer het wordt toegepast bij diëten, en is effectief voor huidherstel bij correctief huidherstel. Pollen bevatten vetzuren en dit kan de reden zijn waarom pollen zo'n goed effect hebben op de huid en verwante weefsels. De anti-schimmel werking bij menselijke transpiratie is te danken aan de aanwezigheid van bepaalde vetzuren. Pollenkorrels
Honingbij aan het werk Honingbij aan het werk Honingbij aan het werk Koninginbij in het midden

Vergelijkende Samenstelling

Deze tabel vergelijkt de aminozuur-samenstelling voor essentiële aminozuren, van bekende eiwit-producten met pollen (per 100 gram eetbare portie):

Aminozuur (Rund)Vlees Eieren Kaas POLLEN
Fenylalanine 0,66 0,69 1,43 3,90
Isoleucine 0,93 0,85 1,74 4,50
Leucine 1,28 1,17 2,63 6,70
Lysine 1,45 0,93 2,34 5,70
Methionine 0,42 0,39 0,80 1,82
Threonine 0,81 0,67 1,38 4,00
Tryptofaan 0,20 0,20 0,34 1,30
Valine 0,91 0,90 2,05 5,70
De volgende tabel geeft een kwantitatieve analyse van de inhoud aan (essentiële) aminozuren per 100 procent drooggewicht.
De essentiële aminozuren zijn degenen die we in onze voeding MOETEN hebben omdat we ze niet in onze cellen kunnen maken uit andere voedingsstoffen.

Aminozuur % Aminozuur %
Arginine 5,3 Lysine *) 6,4
Fenylalanine *) 4,1 Methionine *) 1,0
Histidine 2,5 Threonine *) 4,1
Isoleucine *) 5,1 Tryptofaan *) 1,4
Leucine *) 7,1 Valine *) 5,8
*)=ESSENTIËEL AMINOZUUR(8)
Ongeveer 35 gram pollen elke dag voorziet het lichaam in de dagelijkse behoefte aan eiwitten. Slechts 25 gram pollen per dag is al voldoende om een mens te voorzien van alle essentiële aminozuren. Pollenkorrels Wereldwijd wordt er onderzoek gedaan aan de effecten van pollenkorrels op de gezondheid van de mens en de performance van sporters. Historische figuren als Pythagoras, Hippocrates, Plinius en Virgil prezen pollen al om het verjongende effect, zowel als het vermogen veroudering te vertragen.
De Russische boeren die gezond en wel de 100 jarige leeftijd bereikten waren voornamelijk bijenhouders die ‘uit armoe’ grote hoeveelheden honing en ander ‘afval’ aten dat onderin de korfen was terechtgekomen; dit bestond uit honing verzadigd met pollenkorrels.
Hoewel slechts gedeeltelijk wetenschappelijk onderbouwd, wordt gerapporteerd dat bijenpollen een opmerkelijk effect hebben op de mentale toestand van atleten en sporters.
Hetzelfde geldt voor het leervermogen van kinderen en dieren, zowel als de weerstand voor stress, dat significant zou zijn verbeterd door het nemen van pollenkorrels.
Tijdens vele jaren van testen vielen pollenkorrels op door het gebrek aan schadelijke neven-effecten, waar helaas veel reguliere medicijnen wel berucht om zijn. Zeer weinig medicamenten kunnen tippen aan pollen in termen van het achterwege blijven van schadelijke effecten. Het is een compleet natuurlijk product dat zeer goed door het menselijk lichaam wordt getolereerd en bij uitstek inzetbaar is voor allerlei andere vormen van therapie. Daar komt nog bij dat het makkelijk in te nemen is en geschikt voor iedere leeftijd. Bovendien geeft het verhoogde bescherming en betere resistentie tegen allerlei binnendringende dan wel schadelijke ziekteverwekkende bacteriën en zorgt het voor een verhoogd energie-nivo van het gehele organisme. Pollenkorrels Bijenpollen ondersteunen het herstelmechanisme van het lichaam bij een aantal van de meest uiteenlopende problemen zoals: Verbetering van de energie; Huid-verzachten; Ademhalingsproblemen; Behandeling van allergieën; Voedselvertering in de darmen; Brengt het immuun-systeem op een hoger plan; Helpt bij het behandelen van verslavingen; Maakt het bloedvatstelsel flexibeler; Helpt de prostaat te verbeteren; Helpt bij vruchtbaarheidsproblemen. Het zal u misschien extra goed doen te weten dat de pollenkorrels geoogst kunnen worden door de imker zonder dat de bijen geweld wordt aangedaan of zelfs in hun routine behoeven te worden gestoord.
De volgende tabel geeft een overzicht van de ingrediënten die kunnen worden aangetoond in pollenkorrels. Pollenkorrels bevatten hoegenaamd geen cholesterol. De calorische waarde ligt rond de 0,03 calorie per gram.

Vitamines Mineralen &
Spore-elementen
Enzymen Aminozuren Overigen
Vitamine A Barium Amylase Alanine Eiwit
Vitamine B1 Boron Lipase Arginine Koolhydraten
Vitamine B2 Calcium Protease Aspartaat Reducerende suikers
Vitamine B3 Chroom Cysteïne Vetzuren
Vitamine B6 Fosfor Fenylalanine *) Voedingsvezels
Vitamine B12 Jodium Glutamaat As
Vitamine C Koper Glycine
Magnesium Histidine
Natrium Isoleucine *)
Strontium Leucine *)
IJzer Lysine *)
Zink Methionine *)
Proline
Serine
Threonine *)
Tryptofaan *)
Tyrosine
Valine *)
*)=ESSENTIËEL AMINOZUUR(8)

Wie ben ik?

Hallo, leuk dat je deze pagina interessant vindt. Ik ben John en ik wil mij even voorstellen.
Ik ben iemand die graag van alles uitzoekt. Mijn fascinatie gaat uit naar leven (in allerlei vormen) en gezondheid. Ik ben in 1987 afgestudeerd als moleculair bioloog aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Ik heb me toegelegd op biochemie, recombinant-dna technieken, biotechnologie, eiwit-routing in de cel en cellulaire processen. Daarbij worden diverse methodes en technieken gebruikt, waaronder het werken met kleurstoffen, enzymen, hoogwaardige analyse-apparatuur en radio-actieve stoffen. Ik heb ook in het populair wetenschappelijke magazine Aarde & Kosmos, later Mens & Wetenschap (inmiddels al ten onder gegaan in de concurrentiestrijd en de voortschrijdende digitalisering) de nodige aandacht besteed aan recombinant-dna, biotechnologie, interferon, oncogenen en evolutie. Het onderzoeken en begrijpen van het leven op cellulair niveau is mijn focus geweest tijdens mijn studie. Het zal duidelijk zijn dat voeding op dat niveau zijn werk doet. Het uitdragen van kennis en mensen helpen met hun gezondheid, is iets wat ik graag doe, vandaar ook deze speciale pagina.

Na de studie ben ik mij gaan verdiepen in voeding. Enerzijds uit noodzaak omdat ik vegetariër ben en anderzijds omdat ik merkte dat mensen om mij heen vaak van die vage klachten hadden omtrent hun gezondheid en dat riep vragen bij mij op. Ervaringen met die mensen toonden keer op keer aan dat complete, gezonde voeding cruciaal is voor een gezonde levensstijl. Maar... WAT is precies gezonde voeding? Waaruit bestaat gezonde voeding en hoe kun je er als gewone consument zeker van zijn dat je gezond eet?

Honingbij Om dat goed te begrijpen en om de psychologie van de mensen die gezond willen leven beter te begrijpen heb ik een cursus gevolgd: gewichtsconsulent. Hierdoor ben ik beter ingespeeld op het helpen van mensen met hun gewichtsproblematiek, maar tevens heb ik inzicht gekregen in de chaos, verwarring en wirwar aan diëten waardoor mensen die gezond willen eten door de bomen het bos niet meer zien. Daarnaast verschijnen er wekelijks, zo niet dagelijks berichten in de krant en de media waaruit blijkt dat het ene product heel gezond is of juist heel ongezond. Dat we in een consumptie-maatschappij leven en dat het lijkt alsof alles verkrijgbaar is, wil niet zeggen dat we allemaal 'dus' gezond zijn. Ook allerlei kookprogramma's op tv leggen alleen maar de nadruk op hoe een schotel wordt gepresenteerd en of de smaak goed is, ipv. of het is samengesteld uit ingrediënten die we allemaal dagelijks nodig hebben voor het optimaal functioneren van ons lichaam en handhaven van een goede, misschien wel optimale, gezondheid.

Voeding is meer dan aardappelen met groente en vlees. De schijf van 5 wordt dan wel geprogageerd door de overheid, maar wat als je allergisch bent voor melk, of als je geen gluten kunt verdragen...? Of allebei? Of als je vegetariër bent en ook een allergie hebt...? Alleen letten op de hoeveelheid calorieën of op de hoeveelheden koolhydraten, eiwitten en vetten in je dagelijkse voeding is erg kortzichtig. Het zijn juist de vitaminen, mineralen en spore-elementen die belangrijk zijn voor het optimaal functioneren van ons lichaam. Deze laatste groepen veronachtzaamde voedsel-ingrediënten spelen sleutelrollen in de cellen als het gaat om gezondheid. Het is bijna onmogelijk deze rol te overschatten.

De Forever aloe drinks En juist in dit verband kunnen de bijenproducten uitkomst bieden. Wanneer je je gaat verdiepen in bijenproducten, de samenstelling ervan en de effecten die deze hebben op onze behoefte aan voeding, val je van de ene verbazing in de andere. En dan valt het op hoe weinig aandacht deze producten krijgen van de reguliere voedingsindustrie. De aloë zorgt er voor dat de darmen schoon zijn en dat er daardoor optimale opname kan plaatsvinden. Samen met de bijenproducten zoals de pollenkorrels, maar bv ook de royal jelly, kan iedereen ervoor zorgen dat diens gezondheid op een hoog niveau gehandhaafd blijft, in ieder jaargetijde. Gezondheid bepaalt juist ook hoe je je voelt. Onder optimale gezondheid 'straal' je. Mijn motto is dan ook: Uiterlijke schoonheid door innerlijke schoon-heid. Forever Living Products is niet alleen de grootste kweker van aloë ter wereld maar ook nog eens de grootste bijenhouder ter wereld. Reden voor ons veel vertrouwen te hebben in de hoge kwaliteit van de bijenproducten van Forever.
Wij houden van de bijen en van de bijenproducten. Maak zelf kennis met deze hoogwaardige producten, of geef iemand anders gezondheid cadeau. U kunt ook gebruik maken van onze cadeau-bonnen, zie de pagina SHOP.
Wilt u meer weten? Is u iets niet duidelijk van wat op deze pagina staat? Neem gerust contact met mij op.

Andere bijenproducten

Honing

Propolis

Royal Jelly


Forever Bee Honey met natuurlijke fructose en glucose is heerlijk in uw dagelijkse bereidingen ter vervanging van andere zoetstoffen.
N.B. Bevat geen kunstmatige kleur-, smaak- of geurstoffen.
Forever honing
Propolis is puur natuur en de beschermende stof die bijen verzamelen en zelf gebruiken voor een schone en bacterievrije bijenkorf. Onze Bee Propolis is een uitstekende aanvulling op uw dagelijkse voeding.
N.B. Bevat geen kunstmatige kleur-, smaak- of geurstoffen. Bevat allergenen amandel- en soja elementen.

Forever Propolis
De bijenkoningin leeft uitsluitend op Royal Jelly en men denkt dat dit de reden is voor haar omvang en levensduur. Forever Royal Jelly komt voort uit pesticide-vrije gebieden waar de natuur de vrije hand heeft en wordt onderworpen aan de strengste kwaliteitscontroles.
Forever Royal Jelly
Haloevera Forever Living Products

Referenties:

Deze pagina is geheel voor verantwoording van John Beek en Haloevera.nl, en is gebaseerd op alom beschikbare kennis.
Er zijn veel boeken beschikbaar over deze onderwerpen, maar voor het digitale gemak hier alleen links:

[E] = Engels-talig; [N] = Nederlandstalig
• 10 amazing health benefits of bee pollen [E]
• Bijen [N]
• Superfood [E]
• Aminozuren [N]
• Bloem en plant [N]
• Essentiële aminozuren [N]
• Hommels [N]
• Hooikoorts [N]
• Palynologie [N]
• Rutine [N]
• Stuifmeel [N]
• Electronenmicroscopie [N]
• Bijenpollen [E]
• Hooikoortspollen [E]
• Honing, Royal jelly, Propolis en pollen (PDF) [E]
• Pollen [E]
• ACTUELE Hooikoortsradar [N]
• Voordelen voor de gezondheid van pollen [E]

Report a broken link.

Pollenkorrels zijn niet zomaar een bijenproduct